Bestuur JAWS

     Geert
  • Voorzitter vzw JAWS
     Jelle
  • Materiaalmeester  vzw JAWS
     Greetje
  • Secretariaat vzw JAWS 
     Bert
  • Penningmeester vzw JAWS 

Statuten vzw JAWS RIO vzw JAWS